Dit is de privacyverklaring van Bij Ons Advies.

Bij Ons Advies B.V. is gevestigd aan Van Rietlaan 25, 3061HW te Linschoten en bereikbaar via 085-8900751 of info@bijonsadvies.nl. Onze website is: www.bijonsadvies.nl en het KvK-nummer is: 77166086.

Wij omschrijven in deze privacyverklaring hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Bij Ons Advies.

Wij verwerken persoonsgegevens in navolging van de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG). Bij Ons Advies neemt de bescherming van de privacy zeer serieus. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en wij geven de door jou verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij je hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of hiertoe een verplichting bestaat op basis van wet- of regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken gegevens over klanten, leveranciers en onze eigen medewerkers, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bij Ons Advies verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Onze nieuwsbrief en/of andere informatie rondom onze werkzaamheden te versturen
 • Jouw betaling af te handelen;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Daarnaast verwerkt Bij Ons Advies cliënt- en/of medewerkergegevens die door jou zijn verstrekt, bijvoorbeeld voor een import.

Beveiligingssystemen
De systemen die wij gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens zijn met name Ons van Nedap en Exact Online. Beiden zijn beschermd via een 2-weg-verificatie.

Nedap Ons
Voor wat betreft Ons hebben wij een verwerkersovereenkomst met Nedap gesloten, waardoor zowel bij ons als bij de partijen waar wij mee samenwerken de gegevens in Ons zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk worden verwerkt.

Exact Online
In Exact Online leggen wij zakelijk gerelateerde gegevens vast, te weten:

 • Voor- en achternaam van belangrijkste contactpersonen;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • Emailadres
 • Functie (indien verstrekt)

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand of seksuele geaardheid van bezoekers. Mocht het zich toch voordoen zullen wij je expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Overige software
Om bovenstaande digitale gegevens zo goed mogelijk te beveiligen gebruiken we:

 • 1Password: voor het beveiligen van wachtwoorden;
 • Meest beveiligde Windows Pro versie en/of Mac variant met firevault;
 • Beveiligde interne server;
 • Mailchimp (met 2-weg-verificatie): voor het versturen van email nieuwsbrieven;
 • Zivver (met 2-weg-verificatie): voor het veilig versturen van gegevens en bestanden;

Nieuwsbrieven die wij versturen
Onze nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Je kan je te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bij Ons Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Onze website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Wij stellen de links ter beschikking als extra service, maar voeren geen inspecties of controles uit op de privacy-praktijken van websites beheerd door derden.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig en conform de relevante wettelijke bewaartermijnen. Hoe lang we de gegevens bewaren is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens moeten vaak gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard, omdat we deze paraat moeten hebben bij eventuele vragen of geschillen.

De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. De bewaartermijnen hebben wij opgenomen in ons verwerkersregister.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen in ons verwerkersregister. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens worden door Bij Ons Advies altijd beveiligd gemaild. Wij gaan ervan uit dat personen die persoonsgegevens naar ons mailen dit ook veilig doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wil je inzage in de gegevens die wij van jou verwerken? Of heb je vragen over je gegevens of over hoe Bij Ons Advies de bepalingen uit de AVG naleeft? Neem dan contact op met info@bijonsadvies.nl

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Bij Ons Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.